Puźniecki nie realizuje własnych planów? Ogłoszono tylko 42% przetargów

Burmistrz Łukasz Puźniecki często wizytuje wsie gminy Polkowice. Foto: Fanpage Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, pixabay.com

Gmina Polkowice realizuje zaledwie osiem z 19 założonych przez burmistrza Puźnieckiego przetargów, które zaplanował… on sam. Sprawa wyszła na jaw w trakcie komisji i sesji Rady Miejskiej. 

Autor: Andrzej Padniewski
Napisano 17 kwietnia

O sprawie dowiedzieliśmy się w trakcie przygotowywania materiału na temat planowanego chodnika w Moskorzynie. Inwestycja podczas ostatniej sesji została włączona do budżetu gminy. Jej finansowanie będzie kosztować 600 tys. zł.

Każdy z radnych – naszych rozmówców – popiera powstanie inwestycji. 

Chodnik w Moskorzynie jest bardzo dobrą inwestycją, cieszę się, że zostanie zrealizowana. 

dla Dzień Dobry Polkowice powiedział
Paweł Kowalski, radny niezależny, klub PiS

Podobnego zdania jest Ireneusz Traczyk (klub PdMP). Obaj panowie jednak w czasie sesji i na komisji krytykowali formę prac przyjętą przez burmistrza Łukasza Puźnieckiego. Dlaczego? 

AUTOPROMOCJA

Starostwo nie ma projektu budowy, nie ogłosiło nawet przetargu na prace projektowe, na które przeznaczyliśmy już 70 tys. zł. Za to już uchwala się kolejną kwotę na poziomie 600 tys. zł na budowę chodnika, który nie posiada się ani projektu, ani kosztorysu.

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Ireneusz Traczyk, radny PdMP

W skrócie: budowę zaczyna się od projektu (na który wyłania się wykonawcę), później uzyskuje się pozwolenia budowę i wyłania jej wykonawcę. Rozmawialiśmy z architektami i przedstawicielami firm budowlanych którzy mówią wprost: procedura zajmie co najmniej pół roku.

Budowa chodnika może zatem ruszyć w… grudniu 2019 roku. W środku zimy nikt jednak inwestycji nie rozpocznie. Mimo tego już teraz gmina przekazuje 600 tys. zł do starostwa na realizację zadania, które nie będzie zapewne realizowane w 2019 roku.  Deficyt budżetowy, który już teraz przekracza 70 mln zł, właśnie został zwiększony. 

Pracuję jako dyrektor finansowy w dużej firmie i w życiu nie zaakceptowałbym wydatku na coś, co nie wiem, ile będzie kosztować.

mówił podczas sesji Rady Miejskiej
Paweł Kowalski

Ripostować radnego próbował burmistrz Puźniecki, który po pierwsze zarzucił mu, że jest przeciwko inwestycji (choć ten wyraźnie zaznaczał, że jest jej zwolennikiem) a po drugie, że on sam woli działać niż „się doktoryzować”.

Jak jest faktycznie?

Puźniecki mówi, że robi i… nie bardzo robi

Za namową naszych rozmówców postanowiliśmy sprawdzić, czy burmistrz faktycznie realizuje własny plan przetargowy. Gospodarz miasta jest bowiem zobowiązany do przedstawienia radzie Planu Zamówień Publicznych wraz z każdym budżetem. W dokumencie burmistrz określa kiedy i jakie inwestycje będą realizowane.

Problem w tym, że… nie realizuje większości z tych planów. Różnica między planem a realnymi zamówieniami publicznymi jest ogromna – obecnie trwa procedura w zaledwie ośmiu z 19 planowanych zamówień, co oznacza, że zrealizowano 42 proc. zakładanego przez burmistrza planu. 

Lista Planu postępowań na 2019 rok - zrealizowana
 • Wycena nieruchomości
 • Inwestycyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia
 • Budowa oświetlenia w Kaźmierzowie wraz z wymianą szaf oświetleniowych
 • Budowa oświetlenia na ul. Jarzębiej i Cichej w Sobinie
 • Budowa oświetlenia w Suchej Górnej (ul. Żurawia, Leśna)
 • Serwis i eksploatacja oświetlenia – własność Gminy
 • Projekt zabezpieczenia ruin pałacu w Żelaznym Moście
 • Dostawa mebli do budynku biurowego Górna 2 w Polkowicach
  (w planie uwzględniono także wymianę stolarki okiennej w jednej ze wspólnot mieszkaniowych, przetarg zrealizowano jednak już w 2018 roku)
Lista Planu postępowań na 2019 rok - niezrealizowana
 • Ubezpieczenie majątku Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych (plan: marzec-kwiecień)
 • Promocja gminy poprzez sport – koszykówka kobiet [klub otrzymał w zamian dotację – przyp. autor]
 • Oznakowanie dróg – odnowienie oznakowania poziomego
 • Zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy 
 • Poprawa bezpieczeństwa dróg (doświetlenie przejść dla pieszych)
 • Budowa sieci światłowodowej, etap I – roboty uzupełniające
 • Budowa sieci światłowodowej – monitoring
 • Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście
 • Wykonanie PT [projektu technicznego – przyp. autor] ul. Perłowej i Słonecznej w Sobinie
 • Budowa drogi w Kaźmierzowie (PT)
 • Budowa ronda i dróg wraz z chodnikami w Suchej Górnej PT

Dokument można znaleźć tutaj (link – otworzy nowe okno). Działania burmistrza można również zestawić z innymi miastami w naszym regionie. Ile przetargów ogłosiły miasta w Zagłębiu Miedziowym w 2019 roku?

 • Głogów – 11 przetargów
 • Lubin – 26 przetargów
 • Legnica – 20 przetargów
 • Polkowice – 7 przetargów

Co ciekawe, obecnie gmina Polkowice nie prowadzi żadnego postępowania przetargowego na kwotę poniżej 30 tys. euro

Patrząc na plan oraz na zadania ujęte w budżecie a jego realizację jestem bardzo zaniepokojony tym, że niewiele się dzieje. Robi się tyle, że zmienia się strukturę organizacyjną. Burmistrz powinien na koniec roku udowodnić, że realizuje przetargi, które miał zrealizować. W ostatnich latach często się zdarza, że firmy do przetargów się nie zgłaszają przy pierwszym, czy nawet drugim ogłoszeniu przetargu. Ale wtedy na koniec roku staje się przed radnymi i można powiedzieć – ja swoje zrobiłem, ale nikt się nie zgłosił.

tłumaczy wieloletni radny,
Ireneusz Traczyk

Puźniecki jest burmistrzem Polkowic od listopada 2018 roku. 

Skomentuj tekst tutaj

Pin It on Pinterest

Dzień Dobry Polkowice