Lepsze Polkowice: miało być bez przywilejów, są stanowiska

O nominacji Tomasza Szulca na funkcję dyrektora ds. marketingu w Górniku Polkowice klub poinformował 9 kwietnia 2019 roku. Foto: fanpage KS Górnik Polkowice

Tomasz Szulc został dyrektorem w Górniku Polkowice a Adam Trybka to nowy pełnomocnik zarządu ds. komunikacji społecznej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej. Obaj panowie to radni Lepszych Polkowic, stowarzyszenia, które w kampanii wyborczej mówiło wprost – radni nie będą mogli obejmować stanowisk w spółkach i jednostkach miejskich.

Autor: Andrzej Padniewski
Napisano 9 maja

Z tematem zwrócił się do nas jeden z czytelników. Wykazał on jedną z nieścisłości pomiędzy programem wyborczym Lepszych Polkowic a ich realnymi działaniami.

Wśród siedmiu filarów programu kandydaci tego ugrupowania jako filar 1 wskazywali Lepsze Zarządzanie. W jednym z punktów o dumnej nazwie “Zero przywilejów” czytamy:

Przywracamy pojęciu „służba publiczna” pierwotne znaczenie! (…) Radny nie może obejmować stanowisk kierowniczych w spółkach miejskich i jednostkach miejskich.

źródło: lepszepolkowice.pl

Tymczasem funkcję dyrektora w gminnej spółce Górnik Polkowice objął radny klubu Lepsze Polkowice, Tomasz Szulc.

AUTOPROMOCJA

Poprosiliśmy go o ustosunkowanie się do tego faktu. W rozmowie z nami poprosił o możliwość przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną.

Program Lepszych Polkowic stanowi, że radny nie może obejmować stanowisk kierowniczych w spółkach miejskich i jednostkach miejskich. W obecnej chwili osobą piastującą stanowisko kierownicze w Klubie Sportowym Górnik Polkowice jest prezes zarządu.

dla Dzień Dobry Polkowice powiedział
Tomasz Szulc
radny Lepszych Polkowic

Po otrzymaniu odpowiedzi od radnego Szulca, skierowaliśmy do niego trzy kolejne pytania: ile osób podlega pod niego w spółce, czy stanowisko objął w trybie konkursowym a także czy jest upoważniony do reprezentowania spółki? Odpowiedzi nie udzielił. Z pytaniami odesłał nas do prezesa Górnika, Waldemara Jedynaka.

Do publikacji tego artykułu nie udało nam się porozmawiać z prezesem Górnika. 

To nie jedyne stanowisko, które przypadło radnym Lepszych Polkowic w miejskich spółkach. Od niedawna pełnomocnikiem zarządu ds. komunikacji społecznej w PGM jest Adam Trybka. Radny, który wszedł do Rady Miejskiej z list Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic, a obecnie zasiada w klubie Lepszych Polkowic.

Jak przekazał nam sam Trybka, pełniona przez niego wcześniej dyrektorska funkcja w Górniku Polkowice zakończyła się rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron. On sam, po aplikowaniu do paru miejskich spółek uzyskał angaż na stanowisku w PGM. Umowa zawiązana jest na trzymiesięczny okres próbny. Po przekazaniu tych informacji przesłał do nas długą laurkę na temat własnych kompetencji do pełnienia funkcji powierzonej mu przez zarząd PGM.

Zadzwoniliśmy do PGM-u z pytaniem o to, czy stanowisko jest kierownicze i czy na nominację zdecydowano się w trybie konkursowym. Pracownica działu kadr w PGM potwierdziła, stanowisko można określić jako kierownicze. Z kolei rozstrzygnięcie naboru nie odbyło się w drodze konkursu. Od samego Trybki dowiedzieliśmy się, że stanowisko powstało w ramach restrukturyzacji organizacyjnej w spółce. Wcześniej, przed objęciem go przez radnego Lepszych Polkowic, po prostu nie istniało. 

Pracownica kadr PGM kilkukrotnie w rozmowie telefonicznej podkreśliła, że spółka nie ma obowiązku prowadzić rekrutacji w drodze konkursów.

To nie jedyni radni, którzy pełnią dyrektorskie funkcje, natomiast ani komitet Prawa i Sprawiedliwości, ani Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic nie zawarły w swoich programach wyborczych punktu, który wskazywałby na rozdział między funkcjami radnych i dyrektorów w spółkach należących do gminy. Obecnie stanowiska tej rangi piastują Mariola Kośmider, Marek Staroń (oboje PdMP) oraz Roman Rozmysłowski (Prawo i Sprawiedliwość). Funkcję kierowniczą piastuje również Beata Kulikowska z klubu radnych Lepsze Polkowice, objęła ją jednak przed obecną kadencją.

Kulikowska, podobnie jak Trybka, startowała do rady miejskiej z list PdMP. Oboje obecnie są już członkami klubu radnych Lepsze Polkowice.

Skomentuj tekst tutaj

Pin It on Pinterest

Dzień Dobry Polkowice