Koniec ZGZM? Władze gmin komentują

Kolaż fotografii prezentuje (u góry po lewej) Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XIV/XV w. w Przemkowie, (u góry po prawej) pałac w Gaworzycach, (u dołu po lewej) wieża Kościoła Parafialnego św. Marcina w Grębociach oraz (u dołu po prawej) ratusz w Polkowicach foto kolejno: CC Wikimedia Mzopw, CC Wikimedia Sławomir Milejski, CC Wikimedia Zatem, nadesłane do redakcji, udostępnione na CC0. 

Wstępne rozważania polkowickiego samorządu na temat wyjścia ze struktur ZGZM spotkały się z komentarzem władz pozostałych gmin w Związku.

Autor: Andrzej Padniewski
Napisano 19 czerwca 2019

Komentarz w sprawie wyjścia Polkowic ze struktury Związku Gmin Zagłębia Miedziowego miał miejsce po porannym zarządzie, i pochodził od Zdzisława Synowca, przewodniczącego zgromadzenia ZGZM [Polkowice wyjdą z ZGZM? – czytaj artykuł tutaj]. 

Co ciekawe, choć Synowiec jest delegatem z ramienia gminy Polkowice, to sam urząd sprawy nie zamierza komentować. 

Wstrzymujemy się z oficjalnym komentarzem na ten temat do czasu rozstrzygnięcia przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca, do którego od 1 października będzie należał odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (otwarcie ofert zaplanowano na 5 lipca). Decyzja o ewentualnym wyjściu gminy Polkowice z ZGZM należy do rady miejskiej.

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Roman Tomczak
rzecznik polkowickiego magistratu

Chętniej, ale i dosadniej do sprawy odnoszą się włodarze niektórych z gmin należących do ZGZM. 

Jacek Szwagrzyk, wójt gminy Gaworzyce podkreśla, że chęć wyjścia Polkowic z ZGZM może wiązać się z największym problemem właśnie dla polkowiczan. To w naszym mieście bowiem zdecydowano się na głębinowe kosze na przechowywanie odpadów i to z nimi wiążą się największe koszty. 

A te, ostatecznie, poniosą mieszkańcy gminy Polkowice. 

Ponadto Szwagrzyk nadmienia:

Uważam, że system stworzony w ZGZM jest jednym z najlepszych w kraju i powinniśmy się trzymać razem. W momencie rozstania, ceny mogą drastycznie wzrosnąć – ale w dużo wyższym stopniu, niż gdybyśmy zadanie realizowali w strukturze ZGZM.

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Jacek Szwagrzyk
wójt gminy Gaworzyce

Spokojnie na rozwój wypadków czeka Jerzy Szczupak, burmistrz Przemkowa.  

AUTOPROMOCJA

Burmistrz trzeciej największej gminy należącej do Związku nie miał zamiaru odnosić się do komentarzy, które przedostały się do prasy, do czasu oficjalnych rozmów w strukturze ZGZM.

Na dzień dzisiejszy ogłoszony został przetarg i łatwiej będzie nam odnieść po przetargu. Według mnie zadanie delegowane przez gminy do Związku będzie tam nadal realizowane w dotychczasowej formie.

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Jerzy Szczupak
burmistrz Przemkowa

Najciekawszego komentarza udzielił Roman Jabłoński, wójt gminy Grębocice. Jabłoński jednoznacznie wskazał, że temat wyjścia Polkowic z ZGZM będzie złamaniem zasady solidarności pomiędzy samorządami, a wizja korzyści budowy wspólnie struktur powiatu polkowickiego pod koniec XX wieku, która była jednym z najważniejszych przesłanek do zawiązania Związku, zostanie złamana. 

Od 16 lat działam w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i jego ideą od początku była solidarność bogatszych gmin z mniej zamożnymi. To, co stara się obecnie zrobić nowa władza w Polkowicach to w mojej ocenie zaburzenie tej solidarności. I mówię to z perspektywy raczej zamożnej gminy, która jednak zdaje sobie sprawę, że dysponuje pieniędzmi publicznymi i powinna wspierać inicjatywy w porozumieniu z innymi samorządami. Realizacja zadań gospodarki odpadami przez ZGZM jest jedna z tych, które są w Polsce stawiane za wzór. Nie rozumiem, czemu miałoby się to zmienić?

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Roman Jabłoński
wójt gminy Grębocice

By gmina Polkowice wyszła z ZGZM potrzebna jest uchwała rady miejskiej. W przypadku deklaracji o wystąpieniu ze struktur związku weszłoby ono w życie z dniem 1 stycznia roku następnego – w tym przypadku, w 2020 roku.

Z kolei aktualna umowa na wywóz śmieci z terenów ZGZM obowiązuje do września 2019 roku. Od 1 października, jeśli Związek nie rozstrzygnie przetargu, śmieci z terenu gminy Polkowice mogą nie być wywożone przez trzy miesiące. 

Gmina nie będzie miała możliwości delegowania zadania gospodarowania odpadami we własnym zakresie, dopóki zadanie jest delegowane do związku gmin. 

Skomentuj tekst tutaj

Pin It on Pinterest

Dzień Dobry Polkowice