Trzeci radny LP na kierowniczym stanowisku

Trzeci z radnych klubu Lepsze Polkowice obejmuje kierownicze stanowisko w jednej z miejskich spółek. Do wyborów szli z hasłem: radni nie będą obejmować takich stanowisk. foto: PPK i autor

Sławomir Tarnowski wygrał konkurs na stanowisko kierownika ds. organizacji imprez sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Autor: Andrzej Padniewski
Napisano 12 sierpnia 2019

W Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym konkurs na kierownicze stanowisko ds. organizacji imprez sportowych rozstrzygnięto 1 sierpnia 2019 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostka poinformowała, że stanowisko przypadło Sławomirowi Tarnowskiemu. To radny Lepszych Polkowic.

Obietnice wyborcze

Ugrupowanie to w trakcie wyborów samorządowych obiecywało, między innymi, że:

W celu uniknięcia nacisków lub tworzenia niewłaściwych zależności radny nie obejmuje stanowisk kierowniczych w spółkach miejskich.

dokument Radny na Szóstkę
punkt trzeci

Tarnowski przyznaje, że podpisał się pod tą deklaracją o nazwie Radny na Szóstkę. I zaznacza, że – w jego ocenie – obietnica nie została złamana

Stowarzyszenie Lepsze Polkowice w tej kwestii realizuje swoje deklaracje. Funkcje kierownicze o których mówiliśmy podczas kampanii wyborczej to przede wszystkim prezesi spółek gminnych oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. 

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Sławomir Tarnowski
radny klubu Lepsze Polkowice

Tarnowski podkreśla, że na stanowisko kierownicze w PPK został przeprowadzony konkurs, natomiast jednostką zarządza dyrektor oraz jego zastępca. On sam z kolei ma doświadczenie na podobnych do objętego stanowiskach kierowniczych, bowiem w swojej karierze pracował jako kierownik polkowickiego kina, czy na stanowisko kierownika ds. administracyjno-gospodarczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

AUTOPROMOCJA

Nie będziemy prezesami?

Wypowiedź Tarnowskiego dotycząca tego, że w jego ocenie radni nie powinni być prezesami czy dyrektorami jednostek jest problematyczna o tyle, iż taki zakaz istnieje. Wynika ona z ustawy, a nie obietnic wyborczych.

Świadczy to o nieznajomości prawa, albowiem takich stanowisk nie można piastować… z mocy ustawy, a nie z powodu własnych deklaracji wyborczych. Według mnie jeśli Lepsze Polkowice traktują ten punkt swojego programu w taki sposób, to pokazuje to PR-ową ściemę, a nie chęć wprowadzania nowych standardów do życia publicznego naszej gminy.

dla Dzień Dobry Polkowice mówi
Marek Staroń
radny PdMP

Dopytany przez nas o ten aspekt Tarnowski podkreślił, że w jego ocenie w punkcie trzecim deklaracji o nazwie Radny na Szóstkę chodziło o to, by radny nie startował w konkursach na stanowiska prezesa bądź dyrektora, by następnie rezygnować z mandatu radnego.

Deklaracja Lepszych Polkowic nie zawierała takiego doprecyzowania.

PPK a organizacja imprez sportowych

Sprawa zatrudnienia Tarnowskiego wzbudziła kontrowersje na ostatniej sesji rady miejskiej, nie tylko ze względu na potencjalną sprzeczność z programem wyborczym Lepszych Polkowic.

W swojej interpelacji nad nominacją radnego Tarnowskiego pochylił się Marek Staroń, radny PdMP. W piśmie skierowanym do Łukasza Puźnieckiego, burmistrza Polkowic Staroń dopytuje o podstawę prawną delegującą zadanie organizacji imprez sportowych właśnie przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Staroń w swojej interpelacji dopytuje m.in. o to, czy można mówić o przekroczeniu uprawnień przez burmistrza.

Jednostka ta bowiem ma za zadanie administrowanie obiektami sportowymi na terenie naszej gminy. Jednak najczęściej samą organizacją zawodów zajmowały się inne podmioty – a PPK tylko udostępniało obiekty.

Jak dowiedzieliśmy się w Przedsiębiorstwie, dotychczas zatrudniono dwóch animatorów na lodowisku działającym przez okres zimowy w naszym mieście. PPK była organizatorem – choć zleciła to zewnętrznemu podmiotowi – zawodów pływackich na basenach zewnętrznych w 2018 roku.

Teraz, za sprawą zatrudnienia nowego pracownika, ma się to zmienić.

Tarnowski podkreśla, że w jego ocenie zatrudnienie odbyło się w zgodzie z prawem.

Staroń złożył pismo podczas sesji w minioną środę. Odpowiedź z ratusza jeszcze do niego nie dotarła.

Radnych – kierowników już trzech

Wcześniej o zatrudnieniu na stanowiskach kierowniczych radnych klubu Lepsze Polkowice informowaliśmy w kontekście zatrudnienia Tomasza Szulca w spółce Klub Sportowy Górnik Polkowice oraz Adama Trybki w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

Wówczas w rozmowie z nami Szulc powiedział, że funkcja dyrektora ds. marketingu nie jest funkcją kierowniczą, a jedyną osobą piastującą taką funkcję jest wyłącznie prezes spółki, Waldemar Jedynak. Z kolei zatrudnienie Trybki na stanowisku kierowniczym potwierdziła pracownica PGM.

Trybka objął stanowisko niedługo po tym, jak dołączył do klubu radnych Lepsze Polkowice. W przeciwieństwie do rozstrzygnięcia, w ramach którego funkcję objął Tarnowski, w PGM-ie do jego zatrudnienia nie doszło w drodze konkursu. 

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule (link – otworzy nowe okno).

Klub Lepszych Polkowic liczy obecnie 10 radnych. W powszechnych wyborach w 2018 roku LP zdobyło siedem mandatów. Do klub dołączyła trójka byłych radnych PdMP (chronologicznie): Adam Trybka, Beata Kulikowska oraz Anna Leśniak

Skomentuj tekst tutaj

Pin It on Pinterest

Dzień Dobry Polkowice