Fakty o Faktach Polkowice cz. 4: Odpowiedzi osób opisanych

Opisujemy praktyki stosowane przez urząd gminy Polkowice w kontekście wydatków na promocję w 2019 roku. foto: Black Bear Films, fb.me/BlackBearFilms

Jak obiecywaliśmy, tak robimy – publikujemy otrzymane komentarze od osób, których działania opisywano w artykułach Fakty o Faktach.

Autor: Andrzej Padniewski
Napisano 24 października 2019

To czwarta części artykułu na temat wydatków gminy na promocję i doradztwo.

W piątek ukaże się komentarz do tych tekstów.

Dziś publikujemy – pozbawione komentarza z naszej strony – odpowiedzi, które otrzymaliśmy od osób, których dotyczyły te teksty.

Krzysztof Kaczanowski:

Jakie były okoliczności i dlaczego zrezygnowałeś w 2016 roku z pracy w urzędzie miasta Poznania?

Okoliczności masz opisane tutaj słowami PJJ – prtsc w ZAŁĄCZENIU:

https://plus.gloswielkopolski.pl/jacek-jaskowiak-lubie-boks-i-wygrane-przed-czasem-ta-kadencja-jesli-wygram-bedzie-moja-ostatnia/ar/13491089

W załączeniu masz również stanowisko byłego pracodawcy, czyli Prezydenta J. Jaśkowiaka, który wskazuje to, czego Ty z premedytacją nie wykazałeś (coś wspominałeś o swojej rzetelności?): że była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która nie stwierdziła zjawiska mobbingu (załącznik).

[odnośnik nr 1][odnośnik nr 2]

Czy w ramach umowy pomiędzy urzędem gminy a firmą komunikatorzy.pl były wykorzystywane jakiekolwiek konta społecznościowe (np. w medium Facebook) osób nieistniejących w rzeczywistości?

Nie.

Czy w styczniu 2019 brałeś udział w przygotowywaniu materiałów do Gazety Polkowickiej i na stronę polkowice.eu?

Nie pracowałem w styczniu w UG.

Czy członkowie partii politycznych, w Twojej ocenie, powinni być czynnymi wydawcami lub dziennikarzami? Czy takie zachowanie nie stoi w sprzeczności z etyką zawodu?

Kwestia indywidualna – vide „niezależny redaktor” Andrzej Padniewski – rzecznik polkowickiego PiS-u.

Czy prawdą jest, że wieloletnia skarbniczka miasta Poznań po rozmowie z Tobą trafiła do szpitala. Co takiego zaszło podczas tej rozmowy?

To jest ta słynna Twoja staranność i rzetelność?

Ile autorów publikujących na portalu faktypolkowice.pl, którego jesteś wydawcą, jest związanych z gminą Polkowice jakąkolwiek formą pracy (umowa o pracę, dzieło lub zlecenie) lub współpracy (podmioty gospodarcze, umowa B2B)?

Nie mam obowiązku posiadania takiej wiedzy. Umowa między Komunikatorzy-KK a UG nie obejmowała tworzenia i publikacji treści na faktypolkowice.pl.

Czy sam publikujesz teksty na portalu faktypolkowice.pl?

Jak wygląda linia redakcyjna portalu, czy odpowiedzialnym za publikacje tekstów jest redaktor naczelny, wydawca czy może publikacja wymaga aprobaty obu tych podmiotów?

Pkt. 7-8 wewnętrzna sprawa redakcji [pytania zawierały numerację – dotyczy dwóch pytań zamieszczonych powyżej – przyp. red.]

Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Marka T[wiadomość zawierała nazwisko]?
Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Tomasza A[wiadomość zawierała nazwisko]?
Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Roberta B[wiadomość zawierała nazwisko]?

Firma Komunikatorzy, jak również osoby współtworzące faptypolkowice.pl nie mają nic wspólnego z kontami osób, o które pytasz w ptk. 9-11. Wykaz kont administrowanych przeze mnie widział Twój kolega Zdzisław Synowiec. 

Pozdrawiam
K.

Roman Tomczak:

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że publikowałeś treści (artykuły lub fragmenty artykułów) na portalu faktypolkowice.pl?

Nie.

Czy zawieranie przez Urząd Gminy kilku umów z tym samym podmiotem na realizację tych samych zadań dodatkowo pokrywających się z zakresem zadań kierowanego przez Twój wydział jest uzasadnione?

Uzasadnione jest zawieranie umów na realizację zadań częściowo pokrywających się z zakresem zadań wydziału. Tak było w tym przypadku.

AUTOPROMOCJA

Czy promowanie radnych jednego ugrupowania na gminnych nośnikach informacji oraz w portalach lokalnych finansowanych z gminnych środków wypełnia kryterium rzetelności informacyjnej?

Na łamach Gazety Polkowickiej zamieszczane są komentarze przedstawicieli wszystkich klubów radnych Rady Miejskiej, vide m. in.: Gazeta Polkowicka nr 15 z dn. 18.07.2019 r., nr 16 z dn. 01.08.2019 r., nr 17 z dn. 14.08.2019 r., nr 20 z dn. 26.09.2019 r.

Kto znajdował się w komisji rekrutacyjnej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora wydziału promocji? Czy w konkursie wystartowali inni kandydaci?

Odbyły się dwa konkursy na to stanowisko. W skład pierwszej komisji oceniającej kandydatów wchodzili: Jadwiga Ignatowska-Zając – sekretarz Gminy Polkowice, Katarzyna Gryś – skarbnik Gminy Polkowice, Roman Tomczak – dyrektor Wydziału Komunikacji Medialnej. Konkurs ten pozostał nierozstrzygnięty. W skład drugiej komisji wchodzili: Jadwiga Ignatowska- Zając, Katarzyna Gryś oraz Wojciech Żbikowski, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. Kontaktów z Mieszkańcami. Tak, w obu konkursach startowali także inni kandydaci.

Jaką procedurę zastosowano i do ilu podmiotów wysłano zapytania przy zawieraniu umów z firmą Komunikatorzy oraz Klaudią Beker?

Zastosowano procedurę zgodną z Zarządzeniem Nr 1165/16 burmistrza Polkowic Wiesława Wabika z dn. 27.07.2016 r. która w par. 3, ppkt 2c nakazuje zwrócić się pisemnie lub pocztą elektroniczną do co najmniej 2 wykonawców.

Czym różnią się zadania Klaudii Beker wynikające z umowy z UG od zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Komunikacji Medialnej?

Wydział Komunikacji Medialnej ma w zakresie swojego działania m. in. reprezentowanie Gminy Polkowice w mediach, realizację polityki informacyjnej burmistrza, redagowanie wystąpień publicznych burmistrza i jego zastępcy, koordynację zadań dotyczących udzielania informacji i odpowiedzi na treści zamieszczane w mediach, monitoring środków masowego przekazu w zakresie informacji o Gminie, prowadzenie oficjalnej strony internetowej Gminy oraz oficjalnych profili w mediach społecznościowych, koordynowaniem obchodów rocznic, rocznic i świąt państwowych z udziałem burmistrza, zarządzanie działalnością informacyjną Gminy. Tych i wielu innych zadań nie ma w umowie pomiędzy UG Polkowice i p. Klaudią Beker.

Czy Urzędowi Gminy Polkowice, w momencie rozstrzygania konkursu na stanowisko dyrektora wydziału promocji znane były okoliczności, w jakich Krzysztof Kaczanowski zakończył swoją pracę w Urzędzie Miasta Poznań?

Tak, sprawa jest mi znana m.in. z opinii prezydenta Poznania, który wypowiadał się publicznie w tej sprawie.

Na fanpage Dzień Dobry Rogowo są częstokroć szkalowani radni miejscy – mimo to rzecznik prasowy magistratu lubi posty zamieszczane na tej stronie społecznościowej. Czy uważasz, że takie zachowanie jest odpowiednie dla urzędnika gminnego, w szczególności rzecznika prasowego urzędu?

Posty na portalach społecznościowych oceniam jako osoba prywatna, a nie rzecznik prasowy. Nie mam na facebooku konta rzecznika prasowego urzędu.

Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Marka T[wiadomość zawierała nazwisko]?

Nie.

Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Tomasza A[wiadomość zawierała nazwisko]?

Nie.

Czy kiedykolwiek spotkałeś fizycznie (w rzeczywistości) Roberta B[wiadomość zawierała nazwisko]?

Tak.

Pozostali nie przesłali swoich komentarzy.
Jutro zamieścimy komentarz autora do artykułów na temat Faktów o Faktach Polkowice.

Dzień Dobry Polkowice – dziennikarstwo niezależne.
Jeśli uważasz, że tekst jest ważny dla polkowiczan, udostępnij go na swoim Facebooku:
Odnośnik nr 1

Odnośnik nr 2

Skomentuj tekst tutaj

Pin It on Pinterest

Dzień Dobry Polkowice