Categories
Opinie

Polska odnotowuje drugi największy wzrost cyfryzacji usług publicznych w Europie

Polska odnotowała drugi co do wielkości wzrost cyfryzacji usług publicznych w Europie od 2020 roku.

W najnowszej edycji raportu eGovernment Benchmark, przygotowanego przez firmę konsultingową Capgemini na zlecenie Komisji Europejskiej, Polska osiągnęła średni dwuletni wynik 69 na 100 punktów w okresie obejmującym lata 2022-2023. To wzrost z 62 punktów w okresie 2021/2022 i 55 w latach 2020/2021.

Dało to Polsce drugi co do wielkości wzrost wśród 37 krajów objętych badaniem od edycji 2020/2021, ustępując jedynie Grecji, która awansowała o 16 punktów z 52 do 68.

Jednak w kategoriach bezwzględnych, wynik Polski nadal pozostaje poniżej średniej Unii Europejskiej, wynoszącej 76 punktów. Kraje o najwyższych wynikach to Malta (97 punktów), Estonia (92) i Luksemburg (90).

Najgorsze wyniki odnotowano w Mołdawii (32 punkty) i Macedonii Północnej (36), podczas gdy najniższe wyniki wśród państw członkowskich UE miały Rumunia (48) i Cypr (60).

„Od kilku lat poziom dostępności usług publicznych online jest w Polsce naprawdę wysoki i widać, że nadal się rozwijamy w tym zakresie,” powiedział Marek Woźny z Capgemini Polska, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

„W wielu obszarach cyfryzacji jesteśmy oceniani powyżej średniej europejskiej. Tak jest na przykład w przypadku dostępności pomocy online lub wsparcia dla użytkowników. Polskie strony rządowe zdobyły tutaj 100 punktów, podczas gdy średnia europejska wynosi około 90,” dodał.

Badanie obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich UE, trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz siedem krajów kandydujących do UE (Turcja, Serbia, Ukraina, Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna i Mołdawia).

Ocenia ono usługi publiczne online w czterech wymiarach:

  • Ukierunkowanie na użytkownika (w jakim stopniu usługi są dostępne online? Jak przyjazne są dla urządzeń mobilnych?),
  • Przejrzystość (czy administracje publiczne dostarczają jasnych, otwarcie komunikowanych informacji na temat realizacji swoich usług?),
  • Kluczowe elementy technologiczne (jakie technologie wspomagają dostarczanie usług eGovernment?),
  • Usługi transgraniczne (jak łatwo obywatele z zagranicy mogą uzyskać dostęp i korzystać z usług online?).

Cztery wymiary są dalej podzielone na 14 wskaźników. Aby przygotować ranking, Capgemini przeanalizowała średnio 396 stron rządowych na kraj w przypadku państw UE i 403 strony w innych krajach.

Wskaźniki, w których Polska osiągnęła wyniki powyżej średniej UE, to przejrzystość projektowania usług, dostęp do elektronicznej identyfikacji, dokumenty elektroniczne oraz wstępnie wypełnione formularze.

W głównych wymiarach Polska odnotowała największy wzrost w przejrzystości, poprawiając wynik o 23 punkty w porównaniu z poprzednią edycją, osiągając 65 punktów. Odnotowała również solidny wzrost w kluczowych elementach technologicznych, przesuwając się o 15 punktów na 76.

W ukierunkowaniu na użytkownika Polska zdobyła 90 punktów (wzrost o jeden punkt), a w usługach transgranicznych uzyskała 43 punkty (wzrost o sześć punktów).